Logo

Chạy 4 tiếng không mua hết 1 đơn, tình nguyện viên đi chợ hộ choáng váng

Nội Dung

https://thanhnien.vn/video/phong-su/chay-4-tieng-khong-mua-het-1-don-tinh-nguyen-vien-di-cho-ho-choang-vang-165665v.html?fbclid=IwAR0DQA0mZ4H9RMnvNcn9CTgM9JvYztxpxxU_K9qMn27qla0Hv6nxt80mY_8