Logo

DIỄN XUẤT ĐỈNH CAO LỚP MADAME UYÊN

Nội Dung

DIỄN XUẤT ĐỈNH CAO LỚP MADAME UYÊN🎞🎭

THÔNG BÁO 🔥🔥🔥🔥🔥 Chỉ cần dưới 10 bạn lớp sẽ học ngay và những bạn có sẵn vốn năng khiếu sẽ có cơ hội sớm được phân vai trong kịch mục mới toanh cùng các bạn đã có những vai diễn hay tại nhà hát nè 👨‍🚒🦸‍♀️🦸‍♂️👩‍🎤👮‍♀️

Nhằm tuyển chọn những bạn có năng khiếu,đam mê,yêu nghề diễn xuất, cho các dự án sắp khởi động của Nhà hát kịch sân khấu nhỏ,Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ tuyển sinh các lớp diễn xuất như sau:

 1. Lớp diễn xuất cơ bản 1:

  • Mỗi khóa học: 03 tháng / khóa
  • Tuần học: 03 buổi
  • Học viên đóng học phí theo từng tháng:3.000.000 / tháng
  • Học viên đóng học phí trọn khóa sẽ được giảm 10% / khóa học
 2. Lớp diễn xuất cơ bản 2:

  • Mỗi khóa học:03 tháng / khóa
  • Tuần học: 03 buổi
  • Học viên đóng học phí theo từng tháng:3.000.000 / tháng
  • Học viên đóng học phí trọn khóa sẽ được giảm 10% / khóa học
  • Yêu cầu: học viên phải học qua lớp cơ bản 1
 3. Lớp diễn xuất nâng cao :

  • Mỗi khóa học: 05 tháng / khóa
  • Tuần học: 02 buổi
  • Học viên đóng học phí theo từng tháng:3.200.000/ tháng
  • Học viên đóng học phí trọn khóa sẽ được giảm 10% / khóa học
  • Yêu cầu: Học viên phải học qua lớp cơ bản 2
 4. Lớp diễn xuất chuyên sâu:

  • Mỗi khóa học: 05 tháng / khóa
  • Tuần học: 02 buổi
  • Học viên đóng học phí theo từng tháng: 4.000.000/ tháng
  • Học viên đóng học phí trọn khóa sẽ được giảm 10% / khóa học
  • Yêu cầu: Học viên phải học qua lớp nâng cao

* Chương trình đào tạo *

Các học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng căn bản để hổ trợ cho diễn xuất:

* Thành phần giảng viên *

* Thời gian đào tạo và địa điểm học*

* Hồ sơ đăng ký *