Logo

Lịch Diễn

Thời gian bắt đầu - Ngày bắt đầu trình chiếu

 • Diều ơi

  20:00 - 20/05/2022 (thứ sáu)

  Số vé : 200
  Thể loại: Tình cảm gia đình

 • Bồ công anh

  20:15 - 21/05/2022 (thứ bảy)

  Số vé : 200
  Thể loại: Xã hội

 • Vương Quốc Những Người Xấu Xí

  09:15 - 21/05/2022 (thứ bảy)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Bộ Lạc Nanh Trắng

  09:15 - 22/05/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Tía ơi! Con lấy chồng

  20:15 - 28/05/2022 (thứ bảy)

  Số vé : 200
  Thể loại: Hài kịch, xã hội.

 • Rồi .... Mắc Gì Cười?

  20:15 - 29/05/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Hài kịch

 • Bộ Lạc Nanh Trắng

  09:15 - 01/06/2022 (thứ tư)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Bộ Lạc Nanh Trắng

  09:15 - 05/06/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Bộ Lạc Nanh Trắng

  09:15 - 12/06/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Vương Quốc Những Người Xấu Xí

  09:15 - 19/06/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi

 • Bộ Lạc Nanh Trắng

  09:15 - 26/06/2022 (chủ nhật)

  Số vé : 200
  Thể loại: Kịch thiếu nhi