Logo
NSƯT MỸ UYÊN - GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT
ĐẠO DIỄN NSND TRẦN MINH NGỌC
Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu- Cố vấn nghệ thuật
NSND Việt Anh
NSƯT Công Ninh
NSƯT Hạnh Thúy
NGHỆ SĨ TRUNG DŨNG
NGHỆ SĨ LÊ VINH
NGHỆ SĨ CHÁNH THUẬN
NSƯT HỮU QUỐC
NGHỆ SĨ & ĐẠO DIỄN CHÁNH TRỰC
ĐẠO DIỄN QUÁCH HỒ NINH
NGHỆ SĨ CAO VIỆT HƯNG
NGHỆ SĨ HÙNG THUẬN
NGHỆ SĨ TUYỀN MẬP
NGHỆ SĨ NGUYỆT ÁNH
Diễn viên Võ Ngọc Tân - Võ Ngọc Tiến
NGHỆ SĨ THÙY DƯƠNG
NGHỆ SĨ THU HIỀN
NGHỆ SĨ THANH TUẤN
NGHỆ SĨ HỮU THẠCH
NGHỆ SĨ & ĐẠO DIỄN THÁI KIM TÙNG
NGHỆ SĨ QUỲNH ANH
NGHỆ SĨ & CA SĨ BOLERO HOÀNG NGỌC SƠN
NGHỆ SĨ TUYẾT OANH
Diễn viên Bảo Chu
NGHỆ SĨ TUẤN KIỆT